Ağır Ceza Mahkemesi Müstemir Yetkileri Açıklandı

Ağır Ceza Mahkemesi Müstemir Yetkileri Açıklandı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 06 Haziran 2016 yılı Yaz Kararnamesinin yayınlanmasından sonra adli ve idari yargı çevresinde görevli hâkim ve Cumhuriyet savcılarının görevlerine ilişkin değişiklikler ve çalışmalar devam etmektedir. Bu cihetle Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Dairesinin yapmış olduğu 30.06.2016 tarih ve 1110 sayılı kararı ile bazı yer ağır ceza mahkemesi başkanlarının […]

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Haziran Kararnamesi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Haziran Kararnamesi

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun her yıl düzenli adli ve idari yargı birimlerinde görevli bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcıların yer ve görev değişikliğine ilişkin çalışmalar düzenlemektedir. Yapılan bu düzenlemelere ilişkin yaz ana kararnamesini 6 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirmiştir. Ana kararnameye ek olarak 28 Haziran 2016 tarihinde yapılan adli yargı kura kararnamesi sonucu mazeret bildiren hâkim […]

Adalet Bakanlığı Personelin Komisyonlar Arası Naklen Atamaları Yapıldı

Adalet Bakanlığı Personelin Komisyonlar Arası Naklen Atamaları Yapıldı

Adli/İdari yargı adalet komisyonları merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan personelin(Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli ile yazı işleri ve idari işler müdürleri hariç) komisyonlar arası naklen atanma talepleri en son görev yaptıkları yargı çevresindeki hizmet süreleri, görev yaptıkları ve atanmak istedikleri yerlerdeki kadro ve ihtiyaç durumları göz ününde bulundurularak değerlendirilmiş olup, belirlenen kriterlere göre, […]

Bölge Adliye Mahkemeleri Müstemir Yetkileri Açıklandı

Bölge Adliye Mahkemeleri Müstemir Yetkileri Açıklandı

Bölge Adliye Mahkemelerinin merakla beklenen Müstemir Yetkileri nihayet açıklandı. Bölge Adliye Mahkemeleri nihayet faaliyete geçiyor. Türk Yargı Sisteminde köklü bir değişiklik ön gören bu mahkemeler, ilk derece mahkemelerince verilen kararların hızlı bir şekilde kesinleşmesini sağlama adına kurulmuştur. Yargıtay ve Danıştay’ın iş yükünü hafifletme adına da kurulan Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde […]