Ceza Hukukunda Uzlaştırma ve Şartları Nelerdir?

Suçtan Zarar Görenler Mahkemeye Gitmeden Uzlaşabilirler

CMK md. 253/1 kapsamında var olan “uzlaşma” kavramı genişletilerek adliyelerde daha da işlevsel bir hale getirilmiştir. Uzlaştırma kanunu kapsamında yer alan suçlardan dolayı zarar gören veya mağdur olan kişilerin suçun faili olan şüpheli veya sanıklardan maddi veya manevi zararlarının tamamını ya da kısmen tanzim edilebilmesi için mahkeme safhasına gitmeye gerek kalmadan savcılık aşamasında çözüme kavuşturulması sağlanmaktadır. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı uzlaştırma kapsamına giren suçlar için mağdur veya suçtan zarar görenleri uzlaşma yoluna gitmesi yönünde bilgilendirme yapar. Uzlaşmak için adım atmayı düşünen kişilerin dosyasını Cumhuriyet savcısı doğrudan tarafsız olarak görev yapabilecek uzlaştırmacıya gönderir.

Uzlaştırma Kapsamına Giren Suçlar

Ceza Hukukunda Uzlaştırma Şartları

Ceza Muhakemesi Kanunun 253. maddesinde yer alan uzlaştırma şartları şu şekildedir;

  • Suç vasfı ne olursa olsun kamu tüzel kişileri (Bakanlık, Vergi Dairesi, Belediye, Valilik, SGK vb.) için uzlaştırma hükümleri asla uygulanmaz.
  • Soruşturma ve kavuşturma kapsamına girebilecek suçlar uzlaştırma kapsamına girmektedir.
  • Suçun kamu tüzel kişisi aleyhine işlenmemek kaydıyla 18 yaşından küçük çocuklar için hapis cezası üst sınırı 3 yılı geçmeyen ya da adli para cezası kapsamına giren suçlar uzlaştırmaya tabidir.
  • Cinsel dokunulmazlık suçlarının tamamı şikâyete bağlı olsa bile uzlaştırma yoluna gidilemez.
  • İşleniş itibariyle hem uzlaştırma kapsamına giren hem de uzlaştırma kapsamına girmeyen suçun işlenmesi durumunda uzlaştırma hükümleri asla uygulanmaz.
  • Uzlaştırma kapsamında yer alan suçun faili birden fazlaysa uzlaşan kişiler ancak uzlaştırma hükümlerinden yararlanır.

 

Sizler için hazırladığımız yazı dizisinin sıradaki makalesi “Soruşturma ve Mahkeme Aşamasında Uzlaştırma Nasıl Yapılır?”

Makale Yazarı: Katip DS3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.