Uzlaştırmanın Mağdura ve Faile Faydası Nedir?

Ülkemizde en çok şikayet edilen konuların başında adil yargılanma ve yargılamanın gecikmesine yönelik sorunlar dile getirilmektedir. Herkesin istediği adil bir şekilde yargılanma ve yargılamanın çok kısa sürede yapılarak mağduriyetlerin ve ortaya çıkan zararların karşılanmasıdır. Adalet Bakanlığı tarafından dikkate alınan konulardan biri de adli yargılamadaki gecikmelerin sebep olduğu mağduriyetleri ortadan kaldırmak veya minimum seviyeye indirmek için […]

Uzlaştırma ve Uzlaştırmacı Nedir?

Ceza hukukunda yapılan yeni düzenlemeyle birlikte adliyelerde yıllardır bilinen uzlaşma kavramı daha da genişletilerek işlevsel bir hale getirildi. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan çalışmayla birlikte herhangi bir suça dair var olan mağdur ve failler olayı mahkemeye taşımadan kendi aralarında çözüme kavuşturmalarına imkan tanınıyor. Uzlaşma Nedir? Kanun ve yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara bağlı olarak uzlaştırma kapsamına […]