Gemlik Deprem Riski Nedeniyle Taşınıyor

Türkiye’nin kendiyle yüzleşmek zorunda olduğu konuların başında deprem gelmektedir. OHAL kapsamında alınan kararlar doğrultusunda yeni yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameyle birlikte ülkemizde deprem riski taşıyan bölgelerdeki vatandaşlarımızın deprem riskinin daha az olduğu bölgelere taşınmasına karar verildi.

OHAL kapsamında sürekli olarak yayınlanan KHK’lardan son ikisi de geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Resmi Gazete aracılığıyla ülkemizde yaşayan vatandaşlarımıza duyurulan KHK da birçok yenilik hayata geçiriliyor. Yayınlanan 696 sayılı KHK kapsamında Türkiye de deprem riski taşıyan bölgelerdeki yaşayan vatandaşlarımızın daha güvenli bölgelere taşınması kararı alınmıştır. Deprem riski bakımından riskli bir bölgede bulunan Bursa’nın güzel ilçesi Gemlik Bakanlar Kurulu kararıyla komple taşınacağı belirtildi. Adı meşhur zeytinleri kadar sürekli olarak yaşadığı depremlerle anılan Gemlik deprem riskinin daha az olduğu bir bölgeye taşınacak. Alınan karara göre ilçenin tamamı Bursa il sınırları içerisinde orman vasfını yitirmiş herhangi bir bölgeye taşınacaktır. KHK çerçevesinde alınan karar ilçe sakinleri tarafından sürpriz bir gelişme olarak değerlendirilirken, ilçenin yeni kurulacak olan bölgesi için özellikle orman arazisinin yanında tarım konusunda da herhangi bir vasfı bulunmayan bir bölgenin seçilmesine dikkat edileceği resmi makamlarca ifade ediliyor. 100 binin üzerinde nüfusa sahip olan ilçenin taşınma işlemleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlendirilirken ayrıca diğer bakanlıklardan da görev yetkileri bakımından yardım talep edilecektir. Bu kararname çerçevesinde ayrıca son yıllarda sürekli olarak deprem riskiyle gündeme gelen bölgeler için ayrıca devlet destekli kredi verileceği de alınan kararlar doğrultusunda hayata geçirilmiştir.

İlçenin Yeni Yerini Bakanlar Kurulu Belirleyecek

OHAL kapsamında alınan Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda Gemlik ilçesiyle ilgili alınan geçici 25. Madde doğrultusunda “Bursa ili Gemlik İlçesinin deprem tehlikesi altında bulunması ve İlçe sakinlerinin hâlihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına resen tescil edilir. Bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçer. Bu alanlarda 21.06.1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro kanunun 22’nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. Bu alanların tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir. Bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir aylık olarak uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alan kadar, Hazine taşınmazı orman tesis edilmek üzere Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilir. Bu madde kapsamında nakline ve yerleştirilmesine karar verilenlerin iskanına ilişkin iş ve işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülür.”

Makale Yazarı: Katip DS3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.