Ortaklığın Giderilmesi Davası(İzale-i Şuyu)

Hukuk sistemi, cezai yaptırımın yanı sıra insanlar arasında doğan anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların giderildiği bir mekanizma olarak çalışır. Hukuki olarak uyuşmazlık ve anlaşmazlık genellikle taşınır, taşınmaz ve diğer kıymetli menkuller üzerinden birden fazla kişinin ortak olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Ortaklığın bulunduğu taşınır ve taşınmazlar üzerinden mahkemeler aracılığıyla ortaklığın giderilmesi veya bitirilmesi izale-i şuyu davasıyla gerçekleştirilir. Ortaklığın […]

Takipsizlik ve Ek Takipsizlik İtiraz Dilekçeleri

Takipsizlik ve Ek Takipsizlik İtiraz Dilekçeleri

TAKİPSİZLİK VEYA EK TAKİPSİZLİK İTİRAZ DİLEKÇESİ Olayı vuku bulduğu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar(Takipsizlik) veya Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı(Ek Takipsizlik) verildiğinde soruşturma dosyasında suçtan zarar gören kişi(Mağdur, Müşteki veya Müşteki/Şüpheli) kararın kendisine bu kararlar tebliğ edilir. Kararı tebliğ alan kişi tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde […]