Takipsizlik ve Ek Takipsizlik İtiraz Dilekçeleri

TAKİPSİZLİK VEYA EK TAKİPSİZLİK İTİRAZ DİLEKÇESİ

Olayı vuku bulduğu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar(Takipsizlik) veya Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı(Ek Takipsizlik) verildiğinde soruşturma dosyasında suçtan zarar gören kişi(Mağdur, Müşteki veya Müşteki/Şüpheli) kararın kendisine bu kararlar tebliğ edilir. Kararı tebliğ alan kişi tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde adli yargı bölgesi içerisinde yer alan Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz edebilir. İtiraz işlemi için kişi kendisine tebliğ edilen takipsizlik kararındaki hususları değerlendirdikten sonra Cumhuriyet savcısının bu kararına karşı itiraz dilekçesi yazar. Yazılacak olan itiraz dilekçesi adli yargı bölgesine ait Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine hitaplı olarak yazılır.

İTİRAZ DİLEKÇESİ YAZARKEN NELERE DİKKAT EDİLİR

Takipsizlik veya ek takipsizlik kararlarına karşı itiraz dilekçeleri kararı veren Cumhuriyet savcısının değerlendiremediği veya eksik değerlendirdiği hususlar baz alınarak yazılır. Soruşturmaya ilişkin olarak kamu davası açılmasına yönelik tanık, olay ile deliller itiraz dilekçesinde ve ekinde belirtilir. Unutulmaması gereken en önemli husus ise soruşturma kapsamında verilen kararlara sadece suçtan zarar gören kişiler itiraz edebilir. Özellikle şüpheli sıfatıyla bulunan kişilerin itiraz etme hakkı usule aykırı olup bulunmamaktadır.

SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE YAPILAN İTİRAZ SONUÇLARI

Soruşturma evrakında suçtan zarar gören kişilerin kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliklerine yapmış oldukları itirazlara ilişkin verilen cevaplar ise şunlardır;

  1. a) Genişletme Kararı

Sulh Ceza Hâkimliği soruşturma dosyası üzerinden itirazı değerlendirme aşamasında soruşturmanın genişletilmesi kararını verebilir. Bu karar soruşturma evrakında bir takım eksikliklerin bulunduğunu ve eksiklerin giderilmesi için kararı veren Cumhuriyet savcısından talep edebilir. Eksikliklerin giderilmesinden sonra yeniden Sulh Ceza Hâkimliğine gönderilen dosya üzerinden itiraz değerlendirilip karara bağlanır.

  1. b) Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar

Sulh Ceza Hâkimliği itiraza ilişkin olarak karar verilmesine yer olmadığına dair karar verebilir. Bu karara iten sebepler ise usule aykırı olarak şüphelinin takipsizlik kararına itiraz etmesi, ikinciye aynı kişi tarafından itiraz etmesi vs. gibi sebeplerden dolayı verilir.

  1. c) İtirazın Reddi Kararı

Sulh Ceza Hâkimliği, Cumhuriyet savcısı tarafından verilen takipsizlik kararına itiraz eden suçtan zarar gören kişinin yapmış olduğu itiraza ilişkin olarak yeterli neden ve delil göremez ise itirazı gerekçeli olarak reddeder. İtirazın reddi kararı Cumhuriyet savcısı tarafından itiraz eden kişiye ve şüphelilere bildirilir.

  1. d) İtirazın Kabulü

Sulh Ceza Hâkimliği itirazı değerlendirme aşamasında yerinde bulması durumunda ise (ek)kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırır ve ilgili Cumhuriyet savcısına kamu davası açması için soruşturma dosyası ile birlikte gönderir. Cumhuriyet savcısı, Sulh Ceza Hâkimliğinin gerekçeli kararına göre ilgili ceza mahkemesine en kısa sürede kamu davası açar.

Cumhuriyet savcısı tarafından verilen takipsizlik veya ek takipsizlik kararlarına itiraz edebilmeniz için itiraz dilekçesi örneği “Dava Dilekçeleri” bölümünde yer alan “Cumhuriyet Başsavcılığı Dilekçeleri” kısmındadır.

Ek takipsizlik kararına itiraz dilekçesini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Makale Yazarı: Aydın Özsan

2015 yılından bu yana tasarım, programlama, sunucu yönetimi ve web teknolojileri üzerinde çalışıyorum. Doğayı çok severim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.